خانه / حدیث هفته / روزي برتر

روزي برتر

روزي برتر

پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

ما قَلَّ و كَفى خَيرٌ مِمّا كَثُرَ و ألهى .

روزىِ اندك و بسنده بهتر است از روزىِ بسيار و بازدارنده [از ياد خدا].

أمالي صدوق : ص۵۷۶ ح ۷۸۸ / ميزان الحكمه: ج 4 ، ص 452