خانه / حدیث هفته / زبان و عقل

زبان و عقل

زبان و عقل

امام علي سلام الله علیه:

اَلْعاقِلُ مَنْ صانَ لِسانَهُ عَنِ الْغيبَةِ؛

عاقل كسى است كه زبانش را از بدگويى پشت سر ديگران، نگه دارد.

غررالحكم، ح 1955 / خردگرايى در قرآن و حديث: ص 180