خانه / حدیث هفته / قناعت به قدر كفايت

قناعت به قدر كفايت

قناعت به قدر كفايت

امام عليعلیه السلام:

مَنِ اقْتَصَرَ عَلى بُلْغَةِ الْكَفافِ فَقَدِ انْتَظَـمَ الرّاحَةَ وَ تَبَوَّاَ خَفْضَ الدَّعَةِ؛

هر كس به اندازه‏اى كه او را كفايت مى‏كند، قناعت كند، به آسايش و نظم مى‏رسد و در آسودگى و رفاه، منزل مى‏گيرد.

نهج البلاغه، حكمت 371؛ دانش‏نامه قرآن و حديث، ج 3، ص 478 .